EDİTÖR HAKKINDA…

 

PROF. DR. ERHAN BÜYÜKAKINCI

 

İstanbul’da doğan Erhan Büyükakıncı, orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi’nde tamamladı ve halen akademik kariyerini 1994’ten beri çalışmakta olduğu Galatasaray Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde sürdürmektedir.


2002 yılında Uluslararası İlişkiler doçenti, 2008 yılında da aynı anabilim dalında profesör oldu. İstanbul, Marmara, İstanbul Bilgi, Brüksel Hür (ULB) Üniversiteleri ile Bişkek AGİT Akademisi (Kırgızistan), Harp Akademisi’nde dersler ve seminerler vermiş ve buralardaki araştırma çalışmalarını desteklemiş olan Erhan Büyükakıncı, akademik çalışmalarını Uluslararası ilişkiler kuramları, dış politika analizi, uluslararası çatışmalar ve savaş çalışmaları ile Sovyet sonrası coğrafyaya, özellikle de Rus dış politikasına dair konularda yoğunlaştırdı. Ulusal ve uluslararası birçok dergide yayın kurulu, danışmanlık kurulu ve hakemlik görevlerinde bulunmaktadır. Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna (2005), Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi Yıl sonra Rusya Federasyonu: Türk dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler (2012 - Doç. Dr. Eyüp Bacanlı ile birlikte) ve Savaş Kuramları: Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar (2015) başlıklı edisyonlarının yanı sıra, Rusya, Ukrayna, Türk Dış Politikası, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya cumhuriyetleri ile savaş kuramlarına ilişkin birçok makalesi bulunmaktadır.

Item 1

WPML not installed and activated.