KATKIDA BULUNANLAR 

 

Özden Selcen Sarı Özmelek (Editör yardımcısı) (Çukurova Üniv. Uluslararası İlişkiler Böl. Araştırma Görevlisi – Galatasaray Üniv. Uluslararası İlişkiler Doktora öğrencisi) 

 

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi) 
Doç. Dr. Selcan Serdaroğlu (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi) 
Doç. Dr. Cem Karadeli 
Yard. Doç. Dr. Bilgehan Alagöz(Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi) 
Yard. Doç. Dr. Özgün Erler Bayır (İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi) 
Yard. Doç. Dr. Menent Savaş Cazala (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi) 
Yard. Doç. Dr. Yeliz Kulalı (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi) 
Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Emeklier (Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Böl. Öğr. üyesi) 
Dr. Kıvılcım Romya Bilgin (Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi) 
Neyran Akyıldız (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi) 
Pelin Musabay Baki (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi–T.C Dışişleri Bakanlığı – uluslararası memur) 
Nihal Ergül Emeklier (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi) 
Osman Ergül (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler araştırma görevlisi) 
Murat Güneylioğlu (Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler araştırma görevlisi / Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi) 
Zehra Gürsoy (Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi) 
Tuğçe Kafdağlı (Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi) 
Hasan Deniz Pekşen (Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi / Galatasaray 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi)
İsmail Cem Savaş (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi - Esenyurt 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlisi)
Aslıhan Turan (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi)
Arzu Turgut (Çanakkale On dokuz Mart Üniversitesi öğretim görevlisi / Galatasaray Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi)

Gülayşe Ülgen Türedi (Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler araştırma görevlisi  
Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi)

Yener K. Yenilmez (Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora öğrencisi) 

Item 1

WPML not installed and activated.